Warning: mysqli_query(): (21000/1242): Subquery returns more than 1 row in /var/www/vhosts/almaro.qlc.pl/nowa/libw/db.php on line 522
Almaro - Bielsko

Regulamin

1. Każda osoba korzystająca z usług wypożyczalni ma możliwość wypożyczenia strojów będących na stanie wypożyczalni według aktualnego katalogu znajdującego się w wypożyczalni.
2. Warunkiem wypożyczenia stroju jest wystawienie dokumentu na którym należy wpisać dane wypożyczającego cenę za wypożyczenie oraz kaucję która zostaje zwrócona po oddaniu stroju.
3. Wypożyczone stroje powinny być zwrócenie w stanie kompletnym i nie gorszym w stosunku do stanu, w jakim zostały wypożyczone. Jeżeli strój zostanie zwrócony niekompletny lub uszkodzony zostanie pobrana opłata z kaucji. Jeżeli strój nie zostanie w terminie oddany zostanie naliczona dodatkowa opłata za każdy dzień według stawki wypożyczenia stroju.
4. Okres wypożyczenia to 48 godzin od momentu wypożyczenia stroju. Wypożyczalnia pobiera z góry opłatę za wypożyczenie stroju na podstawie cennika wypożyczalni obowiązującego w dniu wypożyczenia.
Za upomnienie telefoniczne w przypadku nie oddania stroju ,wypożyczalnia pobiera opłatę w wysokości 10zł.
5. W przypadku wyrażenia chęci wypożyczenia stroju na okres dłuższy wypożyczalnia pobiera dodatkową opłatę .
6. Każdy ponosi odpowiedzialność za wypożyczony strój od momentu wypożyczenia do chwili zwrotu stroju pracownikowi wypożyczalni.
7. Kucja pobrana za wypożyczenie stroju nie jest wartością stroju. Dlatego gdy strój zostanie zgubiony należy zgłosić się do wypożyczalni aby dopłacić do wartości stroju.
8.W razie nieoddania stroju wypożyczalnia uprawniona jest do dochodzenia od wypożyczających wszystkich roszczeń związanych z usługą wypożyczanie stroju.
9. Stroi nie wolno prać ani prasować, peruki nie wolno czesać ponieważ mogą zostać uszkodzone.
10. Stroje po oddaniu są prane lub czyszczone przez pracownika wypyczalni.
11. Stroje można zamawiać na określony dzień telefonicznie.

 

INFORMACJA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FIRMĘ „ALMARO”

 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (dalej: ”RODO ), informujemy, że:

Administratorem Pana/ Pani danych jest „ALMARO” Małgorzata Marynowska ul. Hebanowa 10 43-310 Bielsko-Biała.

Kontakt w sprawie związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail : biuro@almaro-stroje.pl oraz w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”

Podanie Pana/Pani danych osobowych było/jest dobrowolne i niezbędne do realizacji niżej wymienionych celów. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja niżej wymienionych celów.

Podstawy prawne i cele przetwarzania podanych danych osobowych:

Konieczność do wypożyczenia stroju ( karnawałowego, ludowego,na przedstawienia lub jasełkowego)

Gdy strój nie zostanie oddany dane będą wykorzystane w celu odzyskania stroju.

konieczność do realizacji umowy ( na szycie lub poprawki krawieckie)

Niezbędność dla realizowania uprawnienia lub spełniania obowiązku wynikającego z przepisu prawa cele finansowo księgowe)

Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przechowywane do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego.

W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Pana/Pani danych osobowych w firmie ALMARO będzie właścicielka i nie będą mieć dostępu ,żadne inne osoby . W przypadku nie oddania stroju dane osobowe mogą być udostępnione prawnikowi , policji lub w sądzie.

Ma Pan/Pani prawo do usunięcia danych osobowych po zakończeniu celu czyli (po oddaniu stroju)

aby zrealizować ww prawa można skontaktować się z siedzibą firmy ALMARO ul. Hebanowa 10 Bielsko-Biała lub wysłać wiadomość e-mail na adres biuro@almaro-stroje.pl

Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO), jeżeli uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą, narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r o ochronie danych osobowych (RODO)

 Firma ALMARO

Małgorzata Marynowska

ul. Hebanowa 10

43-300 Bielsko-Biała ( Mikuszowice Krakowskie)

 

pozycjonowanie stron bielsko