Regulamin

 

 

1. Każda osoba korzystająca z usług wypożyczalni ma możliwość wypożyczenia strojów będących na stanie wypożyczalni według aktualnego katalogu znajdującego się w wypożyczalni.
2. Warunkiem wypożyczenia stroju jest wystawienie dokumentu na którym należy wpisać dane wypożyczającego cenę za wypożyczenie oraz kałcję która zostaje zwrócona po oddaniu stroju.
3. Wypożyczone stroje powinny być zwrócenie w stanie kompletnym i nie gorszym w stosunku do stanu, w jakim zostały wypożyczone. Jeżeli strój zostanie zwrócony niekompletny lub uszkodzony zostanie pobrana opłata z kaucji. Jeżeli strój nie zostanie w terminie oddany zostanie naliczona dodatkowa opłata za każdy dzień według stawki wypożyczenia stroju.
4. Okres wypożyczenia to 48 godzin od momentu wypożyczenia stroju. Wypożyczalnia pobiera z góry opłatę za wypożyczenie stroju na podstawie cennika wypożyczalni obowiązującego w dniu wypożyczenia.
5. W przypadku wyrażenia chęci wypożyczenia stroju na okres dłuższy wypożyczalnia pobiera dodatkową opłatę .
6. Każdy ponosi odpowiedzialność za wypożyczony strój od momentu wypożyczenia do chwili zwrotu stroju pracownikowi wypożyczalni.
7. Kucja pobrana za wypożyczenie stroju nie jest wartością stroju. Dlatego gdy strój zostanie zgubiony należy zgłosić się do wypożyczalni aby dopłacić do wartości stroju.
8.W razie nieoddania stroju wypożyczalnia uprawniona jest do dochodzenia od wypożyczających wszystkich roszczeń związanych z usługą wypożyczanie stroju.
9. Stroi nie wolno prać ani prasować, peruki nie wolno czesać ponieważ mogą zostać uszkodzone.
10. Stroje po oddaniu są prane lub czyszczone przez pracownika wypyczalni.
11. Stroje można zamawiać na określony dzień telefonicznie.